Malý kancionál, čili, Sbírka posvátných zpěvů a modliteb pro mládež katolickou arcidiecése olomucké.

25., rozmn. a opr. vyd. R. Promberger, 1915. 208, viii s.