Malý frazeologický slovník : učebná príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 6.-8. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským.

Smiešková, Elena
5. vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989. 270 s.