Malý frazeologický slovník : učební príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 6.-8. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským.

Smiešková, Elena
4. vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988. 270 s.