Malý básnický kalendář : verše o měsících.

Babler, Otto František
Knihovna závodního klubu ROH ČKD, 1972. 23 s.