Malý básnický kalendář : Verše o měsících.

Knihovna ZK ROH ČKD, 1972. 23 s.