Malovánky do čítanky.

Bešťáková, Eva; il. Vališ, Jaromír
Junior, 2005. [64] s.