Malované písničky : pro děti, pro mateřské školy a první třídy ZDŠ a LŠU se snadným doprovodem klavíru nebo skupiny dětských i klasických hudebních nástrojů (hrají děti i učitelé).

Fischer, Václav; Hanuš, Jan; il. Seydl, Zdenek
Panton, 1975. 94 s.