Maloplošná zvláště chráněná území Plzeňského kraje : Small-scale specially protected areas of the Pilsen Region = Kleinflächige besonders geschützte Gebiete des Pilsner Bezirks.

Pivoňková, Lenka; Sýkora, Roman
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, 2009. 59 s.