Malomocný.

Nazor, Vladimir
Vydanie prvé. Matica slovenská, 1947. 70-3 s.
Edice: Knižnica Most ; Sv. 12