Malířství impresionismu : 1860-1920. I. část, Impresionismus ve Francii.

ed. Walther, Ingo F
Vyd. 2. Taschen, 2008. 712 s.