Malířství 17. a 18. století ve státních zámcích východních Čech.

Machytka, Lubor
Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje, 1972. 30 s., xxxii s. obr. příl