Malířský receptářík.

Petr, František
[nákl.vl.], 1940. 21, [II] s.