Malířské dílo Josefa Čapka : Katalog výstavy, Gottwaldov, duben - květen 1965.

Oblastní galerie výtvarného umění, 1965. [23] s.