Malířovy dojmy a vzpomínky z Ceylonu a Indie.

Nejedlý, Otakar
Fr. Borový, 1916. 269 s.