Malířovo štěstí : (hra o jednom dějství pro herce dřevěné i živé).

Stoklas, Eugen
Druhé vydání. nákladem vlastním, 1927. 31 s.