Malíř Vojtěch Tittelbach : [Soukromý tisk].

Konrád, Karel
Jaromír Valenta a Jaromír Wiesner, 1938. 27, [IV] s.