Malíčkovo putování : pohádka.

Hrdlička, Zdeněk; il. Ušák, Otto
J. Tožička, 1942. 71 s.