Maličkosti.

Žáček, Jiří; il. Sivko, Pavel
2. vyd. Impreso Plus, 1994. [78] s.