Malé ilustrované knížky : [Reklamní nakladatelský soubor ukázek 15 sovět. knih přel. do češ.].

Svět sovětů, 1958. [80] s.