Malé historie a třísky : výbor.

Winter, Zikmund
1. vyd. Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1987. 267 s.