Malé elektrické stroje pro automatizační zařízení : Určeno pro výpočtáře a konstruktéry automatizačních prvků a pro posl. elektrotechn. fakult vys. škol.

Čečet, Jurij Sergejevič
1. vyd. SNTL, 1961. 382, [1] s.
Edice: Řada elektrotechn. lit