Malé dějiny Prahy.

Janáček, Josef
3., přeprac. vyd. Panorama, 1983. 355 s.
Edice: Pragensia