Malé dějiny filosofie.

Störig, Hans Joachim
7., přeprac. a rozšíř. vyd. Karmelitánské nakladatelství, 2000. 630 s.