Malé dějiny brambor.

Kutnar, František
2. přeprac. a rozš. vyd. Výzkumný ústav bramborářský, 2005. 216 s., [16] s. obr. příl