Malátovo vlašsko-česko-německé Názvosloví hudební : Vyňato z Malátova "Hudebního slovníku" = Malát's Italienisch-čechisch-deutsches musikalisches Fremdwörter-Büchlein : Auszug aus Malát's "Hudební slovník".

Malát, Jan
Čtvrté opravené vydání. Fr.A. Urbánek, 1930. 24 s.
Edice: Knihovna "Smetany" ; Sv. IV