Malá životní klopýtnutí.

Eis, Zdeněk
Vyd. 1. Portál, 1999. 165 s.
Edice: Rádci pro život