Malá technická encyklopedie. p-ž.

ed. Stránský, Antonín; ed. Korbař, Tomáš
SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1966. s. 574-1135