Malá rádiotechnická príručka : určeno [též] žiakom odb. a priemyselných škol elektrotech.

Meluzin, Hubert; Uher, Rudolf
2., preprac a dopln. vyd. Alfa, 1968. 487 s.
Edice: Edícia elektrotechnickej literatúry