Malá rádiotechnická príručka : Tiež pre žiaky odb. a priemysel. škol elektrotechnických.

Meluzin, Hubert; Uher, Rudolf
1. vyd. Slov. vydav. techn. lit, 1965. 398 s.
Edice: Edícia elektrotechnickej literatúry