Malá právnická encyklopedie.

Fiala, Josef
7., aktualiz. a dopl. vyd. Linde, 2008. 303 s.