Malá pomológia.

Pochyba, Dominik; Malík, Teodor
1. vyd. Slovenské vydavateľstvo pôdohospodárskej literarúry, 1963. 319 s.