Malá geologie čili nauka o vrstvách kůry zemské.

Frič, Antonín
3. opravené vydání. V komisi knihkupectví Fr. Řivnáce, 1903. 169 s.