Malá geologie čili nauka o vrstvách kůry zemské.

Frič, Antonín
2. vyd. Nákladem spisovatelovým, 1875. 169 s.