Malá encyklopedie zemědělství : (souborný nástin rolnictví).

Čvančara, František; Kuhn, Václav; Tesař, Josef
2. přeprac. vyd. Československá akademie zemědělská, 1947. 877 s., 64 s.