Malá encyklopedie textilních materiálů.

Piller, Bohumil; Levinský, Otto
2., dopln. vyd. SNTL, 1982. 232 s.