Malá encyklopedie společenského chování.

Smejkal, Vladimír
2., dopl. vyd. Linde, 2001. 203 s.