Malá encyklopedie moderní ekonomie.

Sojka, Milan; Konečný, Bronislav
6., aktualiz. vyd. Libri, 2006. 279 s.