Malá encyklopedie moderní ekonomie.

Sojka, Milan; Konečný, Bronislav
4., aktualiz. vyd. Libri, 2001. 271 s.