Malá encyklopedie elektrotechniky : polovodičové součástky a mikroelektronické struktury.

Klímek, Adolf; Zíka, Josef
2. přeprac. a dopl. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, 1989. 455 s.