Malá encyklopédia zemepisu sveta.

1. vyd. Obzor, 1976. 558 s.