Malá encyklopédia telesnej výchovy a športu.

ed. Perútka, Jaromír
2. vyd. Obzor, 1982. 724 s.
Edice: Malé encyklopédie