Malá encyklopédia Slovenska : A-Ž.

1. vyd. VEDA vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 1987. 661 s., 52 s. barev. příl., [1] mapa