Malá encyklopédia matematiky.

Šalát, Tibor
2., preprac. a rozš. vyd. Obzor, 1978. 854 s., [8] s. obr. příl