Malá encyklopédia kybernetiky.

Pekelis, Viktor Grigor'jevič
1. vyd. Mladé letá, 1981. 309 s.