Malá encyklopédia biológie.

Betina, Vladimír
1. vyd. Obzor, 1975. 556 s.