Malá bible : Výbor hlavních míst z knih Písma svatého Starého i Nového Zákona. Díl 1, Ze starozákonních knih Mojžíšových a historických.

ed. Kovář, František
1. vyd. Ústřední církevní nakladatelství, 1953. 637 s.