Makrofytné spoločenstvá otvorených vôd podunajskej roviny [Trieda lemnetea, potamogetonetea].

Oťahelová, Helena
1. vyd. Veda, 1980. 175 s.
Edice: Biologické práce ; Zv. 26/3