Makroekonomie : základní kurz : cvičebnice.

Pošta, Vít; Sirůček, Pavel
2., přeprac. vyd. Melandrium, 2008. 288 s.