Makroekonomie : základní kurz.

Pavelka, Tomáš
3., aktualiz. vyd. Vysoká škola ekonomie a managementu, 2010. 273 s.
Edice: Edice učebních textů. Ekonomie