Makroekonomie : základní kurz.

Pavelka, Tomáš
2., aktualiz. vyd. Vysoká škola ekonomie a managementu, 2007. 277 s.
Edice: Edice učebních textů. Ekonomie